Hondsdraf

Jaren 60: Bisschoppelijke Kweekschool Jean Baptiste de la Salle te Oudenbosch.
Docent natuurkunde, scheikunde, biologie: broeder Bernardus Korver (ook bijgenaamd De Bok -naar een bekende voetballer met dezelfde achternaam).

Omdat hij van mening was dat elke onderwijzer kennis moest hebben van 'plantjes in het weiland en langs de sloot' hield hij eenmaal per jaar een 'plantenfeest'. Op de balie voor het bord stond een grote emmer vol plantjes (onkruid bestaat niet). Elke student kreeg een vel papier waarop hij (het waren uitsluitend jonge mannen) de naam van het getoonde exemplaar moest schrijven. Een soort proefwerk.

Witte dovenetel, paarse smeerwortel, etc. en ook: hondsdraf.

Merkwaardige naam: aanduiding van een dier en aanduiding van een loopje dat niet bij dat dier hoort. Grappig.


Glechoma Hederacea